Strona Gminy Konarzyny

Strona Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej KONAR

Strona Szczepu Drużyn Harcerskich w Konarzynach

Strona Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Za rękę z Einsteinem

Portal edukacyjny

Portal edukacyjny Interkl@sa

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna